Na Walnym Zgromadzeniu

Na Walnym Zgromadzeniu członków Koła, które odbyło się w dniu w dniu 08. 05. 2010r., dokonano wyboru nowego składu Zarządu w osobach:

 

Prezes Zarządu Koła – kol. Jan Lisiecki

Łowczy                     –  kol. Marek Błaszczyk

Skarbnik                   –   kol. Bogdan Łuczak

Sekretarz                   –  kol. Piotr Olczyk

 

W związku ze złym stanem technicznym urządzeń łowieckich, dokonana została ich inwentaryzacja i ustalony harmonogram napraw. Myśliwym, którzy indywidualnie polowali częściej, przydzielono po dwie ambony do opieki w zakresie naprawy i utrzymania w ciągłej sprawności technicznej.

Nie ograniczyło to w żaden sposób prawa do wykonywania polowania j.w., innym

kolegom.

Następnym krokiem było podzielenie dzierżawionego obwodu na dwie części oraz

wyznaczenie dwóch ich gospodarzy będących jednocześnie strażnikami łowieckimi.

Zostali nimi koledzy: Marek Sromecki i nasz sztandarowy Leszek Swat.

Na sezon 2010/2011 przypadło największe natężenie prac gospodarczych związanych z naprawą ambon oraz innych urządzeń łowieckich. W przypadku ambon naprawiono 3 sztuki

nowych postawiono 17 sztuk, wymieniono na nowe 28 sztuk lizawek i 4 sztuki paśników dla

sarn oraz 3 sztuki dla jeleni.

Nie brakowało nam niechętnych, spotkaliśmy się z faktem zniszczenia przez jednego

z rolników naszej zwyżki; poprosił następnie o ,, pilnowanie’’ kukurydzy.

 

W sezonie 2012/2013 w miesiącu maju, mieliśmy okazję po12-letniej przerwie, gościć dwóch myśliwych dewizowych polujących na rogacze. Jeden z nich to kol. Dawid de’Horter- myśliwy z Francji, drugi to kol Jose Verdera- myśliwy z Hiszpanii. Pierwszy upolował

8, drugi 7 rogaczy.

W dniu 12. 07. 2012r. został powołany z inicjatywy Prezesa Zarządu, Komitet Fundacyjny Sztandaru dla naszego Koła. W jego skład weszli:

:                                  1. kol. Jan Lisiecki – Przewodniczący

2. kol. Bogdan Łuczak – Zastępca

3. kol. Piotr Olczyk – Członek

4. kol. Aleksander Jagodziński – Członek i jednocześnie pomoc prawna

5. kol. Marek Sromecki – Członek i jednocześnie odpowiedzialny za

prowadzenie ceremonii rozwinięcia i poświęcenia sztandaru.

6. kol. Henryk Skonieczka –  sygnalista i mający pieczę nad oprawą

muzyczną ceremonii.

 

W dniach /11. 07 – 28. 08./ 2012r. odbyła się kompleksowa kontrola działalności Koła oraz dokumentacji z nią związanej, przeprowadzona przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Po jej zakończeniu, Łowczy Koła, Marek Błaszczyk złożył rezygnację. Tymczasowo pełniącym obowiązki Łowczego, został Prezes Koła kol. Jan Lisiecki. Trwało to do Walnego Zgromadzenia w dniu 23. 05. 2013r. kiedy wybranym na tą funkcję, został kolega Henryk Skonieczka.

W dniu 14 września 2013r. nasze Koło uczestniczyło w uroczystościach 90- lecia powstania PZŁ w Okręgu Łódzkim, Kapituła odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała

dla naszego Koła Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Z nadania Okręgowej Rady Łowieckiej, Medal za Zasługi dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego otrzymał kol. Jan Lisiecki. Koledzy: Leszek Swat, Grzegorz Stefański, Jan Grabowski, Tadeusz Ługowski, Henryk Skonieczka, Piotr Olczyk,

Otrzymali Medale za Zasługi dla Łowiectwa Łódzkiego.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w Restauracji ,,Złota Kaczka” w Łodzi,

ul. Rąbieńska 53, poprzedziła je Msza Święta w Kościele św. Michała Archanioła przy ul. Rysowniczej 11.

Zostaliśmy zaproszeni przez naszego kolegę Łukasza Owczarka na jego ślub kościelny

z Karoliną Trela w kościele Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Łodzi w dniu

05. 10. 2013r. Z ramienia koła, udział wzięli koledzy: Paweł Marciniak, Marek Sromecki

Rafał Filipowski, Grzegorz Stefański, Piotr Olczyk, Henryk Skonieczka, Jan Lisiecki.

Koło Łowieckie Nr. 20 ,,Ostoja” w Poddębicach, zaprosiło nas w dniu 12. 10. 2013r.

na uroczystość poświęcenia i nadania Sztandaru. Msza Polowa i uroczysta biesiada odbyły się w siedzibie koła w Poddębicach przy ul. Targowej 22A.

W dniu 03. 11. 2013r. dwaj nasi stażyści, koledzy: Arkadiusz Będą i Paweł Marciniak, złożyli ślubowanie. Jednocześnie wręczone zostały nieobecnym w ,,Złotej Kaczce”, kolegom: Adamowi Gawłowskiemu i Markowi Sromeckiemu, Medale za Zasługi dla Łowiectwa Łódzkiego.

Oprócz wiadomości dobrych są też niestety złe, w dniu 17. 01. 2014r. zmarł

kol. Roman Nowicki wieloletni Prezes naszego Koła, pogrzeb odbył się 23. 01. 2014r.

W dniach /24, 25 i 26/ stycznia 2014r. miały miejsce II-gie Powiatowe Łowy na Lisy,

powiatu pabianickiego. Nasze Koło zajęło II-gie miejsce w klasyfikacji drużynowej.