Monthly Archives Styczeń 2014

Na Walnym Zgromadzeniu

Na Walnym Zgromadzeniu członków Koła, które odbyło się w dniu w dniu 08. 05. 2010r., dokonano wyboru nowego składu Zarządu w osobach:

Prezes Zarządu Koła – kol. Jan Lisiecki

Łowczy                     –  kol. Marek Błaszczyk

Skarbnik                   –   kol. Bogdan Łuczak

Sekretarz                   –  kol. Piotr Olczyk

W związku ze złym stanem technicznym urządzeń łowieckich, dokonana została ich inwentaryzacja i ustalony harmonogram napraw. Myśliwym, którzy indywidualnie polowali częściej, przydzielono po dwie ambony do opieki w zakresie naprawy i utrzymania w ciągłej sprawności technicznej.

Nie ograniczyło to w żaden sposób prawa do wykonywania polowania j.w., innym

kolegom.

Następnym krokiem by...

Czytaj dalej